Kurtyny paskowe PCW to produkty, które można spotkać także pod nazwami:

  • w chłodniach, zakładach mięsnych i przetwórstwa spożywczego,
  • w śluzach transportowych,
  • w zakładach spawalniczych,
  • w samochodach typu chłodnia,
  • jako lamele PCW.