Na kurtyny paskowe składają się nasuwające się na siebie paski wykonane z miękkiego tworzywa PCV/PCW.

Jest to materiał wykazujący wysoką odporność na działanie czynników zewnętrznych, w tym silnego promieniowania UV, ale i czynników środowiskowych: kurzu, pyłu, owadów i hałasu. Tak wykonane pasy mogą być stosowane w dowolnych miejscach, niezależnie od częstotliwości ruchu, ponieważ cechuje je elastyczność i wysoka wytrzymałość mechaniczna.

Korzyści wynikające z zastosowania kurtyn paskowych:

  • ograniczenie ucieczki ciepła w sezonie zimowym,
  • zapobieganie wnikaniu ciepłego powietrza do pomieszczeń klimatyzowanych w sezonie letnim,
  • ograniczenie ucieczki zimna z chłodni/mroźni przy otwartych wrotach, podczas przeładunku,
  • zabezpieczanie przed przedostawaniem się kurzu, dymów i oparów,
  • zapobieganie przedostawaniu się owadów i ptaków,
  • ograniczanie przeciągów, hałasów i przenikania obcych zapachów,
  • ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym przy pracach spawalniczych – dla wykonań specjalnych

 

Oblicz koszt kurtyny pasowej

w kilku prostych krokach
mm

Planują wyliczenie kurtyny pasowej z miękkiego PCW podaj dokładną SZEROKOŚĆ w świetle otworu. Produkowane przez nas kurtyny wykonane są w plusie, czyli zachodzą na skrajne boki otworu. Gdyby okazało się iż ściany boczne otworu są nie równe zaleca się dołożenie do szerokość otworu 50-100mm aby zwiększyć zachodziła na skrajne boki a co za tym idzie szczelność bramy pasowej. Podaj wartość w mm

mm

Planują wyliczenie kurtyny pasowej z miękkiego PCW podaj dokładną WYSOKOŚĆ w świetle otworu. Produkowane przez nas kurtyny wykonane są w plusie. Aby w trakcie montażu odpowiednio dopasować wysokość montowanej listwy grzebieniowej do wysokości pasa (nad posadzką około 20mm). Gdyby okazało się iż montaż listwy grzebieniowej powinien być wyżej z powodu np. typu nadproża, przewodów elektrycznych w nadprożu itp. należy do wysokości dołożyć wymiar bezpiecznego montażu listwy do światła otworu. Więcej informacji o montażu w instrukcji montażu Podaj wartość w mm

Dobór odpowiedniego pasa spowoduje iż kurtyna pasowa zapewni łatwy transport oraz szczelność kurtyny Producent pasów zaleca stosowania pasów z powodu własnego ciężaru oraz elastyczności stosowanie pasów

Zachodzenie pasa pas na pas powoduje szczelność wiatrowo-dźwiękowej kurtyny ( standard 50mm ) Duży zakład powoduje gorszą mobilność przez kurtynę

Skrajne pasy ostrzegawcze

Kurtyny pasowe aby były optymalnie szczelne pasy skrajne nachodzą na boczne ściany. Skrajnych pasów czerwonych zapobiegają uszkodzenie narożników otworu gdyż określają miejsce zachodzenia pasów na boczne ściany. Najczęściej stosuje takowe rozwiązanie przy ruchu wózków widłowych, maszyn transportowych itp. lub do odznaczenia miejsca przejścia pieszych