Kurtyny paskowe nie bez powodu znajdują swoje miejsce w coraz większej liczbie branż. Proste w montażu, elastyczne i wysoce wytrzymałe, są w stanie wpłynąć na lepszą ochronę, ograniczenie wydatków i znacznie wyższą efektywność podejmowanych działań firmowych.

Kurtyny paskowe wykonywane są z elastycznego, miękkiego tworzywa sztucznego, jakim jest PCW. Mogą być dostosowane pod względem rozmiarów do potrzeb danego miejsca czy obiektu, w którym mają zostać zamontowane. Ich wybór przez praktycznie dowolną firmę, przynosi wymierne korzyści – w krótko-, jak i długoterminowych planach.

Przede wszystkim elastyczne pasy zapobiegają dostawaniu się do wnętrz pomieszczeń, które oddzielają, wszelkiego rodzaju zabrudzeń, jakie mogłyby negatywnie wpłynąć na magazynowane, transportowane i pakowane elementy. Jest to także stosowane zabezpieczenie przed uciążliwym hałasem, wiatrem i przeciągami. Choć wydaje się, że są to czynniki mające niewielki wpływ na podejmowane prace, w praktyce oddziałują mocno niekorzystnie na zadania realizowane wewnątrz pomieszczeń.

Dzięki kurtynom paskowym dochodzi do ograniczenia kosztów zużycia energii. Zmniejszone zostaje bowiem ryzyko ucieczki ciepła na zewnątrz pomieszczenia/obiektu, jak i dostawania się ciepłego powietrza do pomieszczeń klimatyzowanych. To samo tyczy się obiektów, gdzie wymagane jest zachowanie niskiej temperatury.

Ograniczenie wpływu czynników zewnętrznych, w tym środowiskowych na wnętrza, ma znaczenie dla zachowania wskazanych warunków pracy.

admin

19.02.2018

tags:
Dom z basenem z wykorzystaniem kurtyn pasowych